Záručný a pozáručný servis

Naša spoločnosť poskytuje ku všetkým zariadeniam značky XEROX, od najstarších až po najnovšie modely, záručný i pozáručný servis a dodávky originálneho spotrebného materiálu, náhradných dielov a voliteľného príslušenstva. Servis vykonávame prostredníctvom XEROX-om autorizovaných a preškolených technikov vybavených potrebnou komunikačnou a diagnostickou technikou, ktorá im umožňuje rýchlo a efektívne zistiť príčinu poruchy zariadenia a navrhnúť nápravné opatrenia.

Novinkou v portfóliu našich služieb v platnosti od februára 2018 je poskytovanie záručného servisu na farebné a čiernobiele zariadenia XEROX formátu A4 zakúpených aj mimo našu spoločnosť pre spádovú oblasť západného a stredného Slovenska.

Linka servisnej podpory

Pre absolútny komfort našich zákazníkov a záujemcov má naša spoločnosť zriadenú linku servisnej podpory, ktorej hlavným cieľom je možnosť priamo kontaktovať pracovníka servisnej podpory so vzniknutým problémom a pokúsiť sa tento problém vyriešiť telefonicky, prípadne vzdialeným zásahom (aplikácia TeamViewer). V prípade, že povaha problému ho nedovoľuje vyriešiť vzdialene, servisný technik si s Vami v čo najkratšom čase dohodne priamy servisný zásah v mieste inštalácie zariadenia.

Číslo linky servisnej podpory
0908 067 080

Záručné podmienky spoločnosti XEROX

XEROX na svoje zariadenia poskytuje štandardnú záručnú dobu 2 roky (na základe Občianskeho zákonníka), ktorá pokrýva zodpovednosť za výrobné vady.