Servisné zabezpečenie

Nákupom zariadenia pre nás obchodný vzťah nekončí. Kvalitné servisné zabezpečenie je nevyhnutnou podmienkou bezproblémového fungovania stroja po celú dobu jeho životného cyklu. LevServis, s.r.o. takýto servis zabezpečuje prostredníctvom vlastných, XEROX-om preškolených a autorizovaných servisných technikov.

Spôsoby vykonávania servisu

Pre našich zákazníkov a záujemcov zabezpečujeme tieto základné druhy servisu:

T+M (Time+Material) – obvyklý spôsob servisného zabezpečenia. Zákazník hradí hodinovú sadzbu za prácu technika a sadzbu za prejazdené kilometre. Ďalej si zákazník hradí všetok materiál potrebný pre prevádzku stroja.

FSMA (Full Service Maitenance Agreement) – servisná zmluva o plnom servisnom zabezpečení a údržbe Vášho zariadenia medzi zákazníkom a servisnou organizáciou, ktorú je možné uzatvoriť na 36, 48 alebo 60 mesiacov. V praxi to znamená, že sa v podstate nemusíte o nič starať. Poplatky sú na mesačnej alebo štvrťročnej báze za reálne uskutočnené výtlačky na Vašom zariadení. Cena za výtlačok zahŕňa servisné úkony na zariadení, vrátane práce a dojazdu servisného technika, ale tiež dodávky originálneho spotrebného materiálu a náhradných dielov po celú dobu trvania zmluvy – okrem kancelárskeho papiera. V závislosti na Vašich preferenciách sa servisná zmluva môže rozšíriť aj o kancelársky papier.

Sústreďte sa na svoj biznis, o zvyšok sa postaráme my!

Výhody servisného zabezpečenia

Vaše výhody plynúce z uzavretia servisnej zmluvy (FSMA):

 •  Profesionálna starostlivosť o Vaše zariadenie po dobu až 60 mesiacov.
 •  Fixné a predvídateľné náklady na prevádzku.
 •  Zmluvne garantovanú dobu odozvy a opravy.
 •  Automatická prednosť pri nahlásení servisnej požiadavky oproti nezazmluvneným zákazníkom.
 •  Kompletný originálny spotrebný materiál, náhradné diely, cestovné a práca technika (v pracovnej dobe) sú v cene výtlačku.
 •  Dojazd servisného technika na druhý pracovný deň.
 •  Doručenie spotrebného materiálu do 4 pracovných dní od nahlásenia.
 •  Zapožičanie náhradného zariadenie (s rovnakým alebo vyšším výkonom).
 •  Pravidelná aktualizácia najnovšieho softvéru.
 •  Prehľadná webová aplikácia na objednávanie spotrebného materiálu, servisných zásahov a sledovanie „histórie“ Vášho zariadenia.
 •  Pracovná doba technika v pracovných dňoch: 8:00 – 16:30 h.
 •  Telefonická linka podpory LevServis, s.r.o., ktorá je k dispozícii v pracovných dňoch od 7:30 – 17:00, kde vám rýchlo, kvalitne a ochotne poradíme s akýmkoľvek prípadným problémom.

Servisná starostlivosť (FSMA) je podmienkou pri obstaraní zariadenia formou XEROX Leasingu!