Skenovanie a digitalizácia

Popri predajných a servisných aktivitách ťažíme z dlhoročných skúseností spoločnosti XEROX v oblasti výkonných skenerov, multifunkčných zariadení a softvéru na automatizované spracovanie dokumentov a dopĺňame portfólio našich služieb o skenovanie, digitalizáciu, indexovanie a vyťažovanie zákazníckych dokumentov, ktoré je v dnešnej dobe čoraz žiadanejšie. Majte prehľad vo svojich interných dokumentoch a v prípade potreby k nim získate kedykoľvek prístup vo firemnom digitálnom archíve.
Zabezpečujeme tieto hlavé služby v oblasti skenovania a digitalizácie dokumentov:

RAW SKENOVANIE

Dokumenty vám naskenujeme do jednoduchej štruktúry (napr. jeden zakladač = 1 zložka) a označíme ich jednoduchým identifikátorom. Vaše papierové dokumenty sú skenovaním ochránené pred fyzickým znehodnotením, ako aj pred stratou informácií.

INDEXOVANIE DOKUMENTOV

Aby ste mohli pohodlne, rýchlo a efektívne využívať informácie z naskenovaných dokumentov, je nevyhnutné ich zindexovať. Bez pridania popisných informácií by efektívne vyhľadávanie v zdigitalizovaných dokumentoch nebolo možné. V dokumentoch vytvoríme záložky, ktoré vám umožnia listovať v nich po kapitolách alebo jednotlivých obsahových celkoch.

ĎALŠIE SPRACOVANIE NASKENOVANÝCH DOKUMENTOV

Využite potenciál digitálnych informácií naplno! Aj vprípade, že dokumenty máte už naskenované, môžete ich zhodnotiť ďalším spracovaním. Indexácia, katalogizácia a kompletné OCR spracovanie je možné pri dokumentoch, ktoré boli naskenované pred mnohými rokmi.

KOMPLEXNÉ PORADENSTVO PRI DIGITALIZÁCIÍ

Dlhoročné skúsenosti spoločnosti XEROX v oblasti tvorby a spracovania digitálnych dokumentov Vám poskytneme v rámci poradenstva pri vytváraní vášho digitalizačného pracoviska, vrátane výberu vhodnej techniky, pri definovaní reálnych požiadaviek, kalkulácie skutočných nákladov a úspor, diagnostike dokumentov, spôsobe výberu ich spracovania a návrhu komplexného riešenia.