Spoznajte nás

Sme tím kreatívcov, technikov, obchodníkov a stratégov, ktorých zručnosti sú prispôsobené našim odhodlaniam. Naša tvrdá práca nás nasmerovala na cestu udržania tvorivých inovácií a náš záväzok k udržaniu kvality služieb a k hľadaniu nových riešení. Snažíme sa dať rovnakú úroveň energie do všetkého, čoho sa dotkneme. Digitálne skúsenosti, ktoré vytvárame, sú zamerané na výsledky, ktoré bez problémov integrujú najvyššiu úroveň tvorivosti a technológie. Sme oddaní našej práci a staviame na kvalite vzťahov s klientmi.

História spoločnosti

Spoločnosť LevServis, s.r.o. vznikla v roku 2004 a začala písať svoju históriu v oblasti technickej správy budov a zariadení.
V roku 2013 rozšírila svoje pôsobenie v oblasti energetického priemyslu ako subdodávateľ pre jadrovú elektráreň Mochovce a poskytovať služby v oblasti technickej podpory dostavby 3. a 4. bloku JE. Z hľadiska smerovania bol zlomový rok 2017, kde začala rozvíjať spoluprácu s jedným z renomovaných dodávateľov v oblasti inžinierskych, kontrolných a vzdelávacích činností pre dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce – spoločnosťou KONTROLSPOL, s.r.o. – ktorej obchodný útvar zmluvne zabezpečoval partnerstvo s nadnárodnou korporáciou XEROX Limited Europe v oblasti autorizovaného predaja a servisu kancelárskej techniky.
Koncom roka 2017 po vzájomnej dohode oboch spoločností nastalo postúpenie práv a povinností v oblasti partnerstva XEROX na spoločnosť LevServis, s.r.o., ktorá tak získala status XEROX GMO autorizovaný partner a stala sa tak jedným z desiatich najväčších autorizovaných partnerov v Slovenskej Republike s pôsobnosťou v rámci západného Slovenska a nitrianskeho regiónu.

Poslanie spoločnosti

  •  Komplexnosť a kvalita dodávaných produktov a služieb
  •  Individuálny prístup k požiadavkám zákazníka
  •  Implementácia najnovších trendov a technológií
  •  Konkurencieschopná cenová politika

Kľúčom k naplneniu poslania a dosiahnutia cieľov sú:

  •  Spokojní zákazníci a aktívne referencie
  •  Spokojní zamestnanci
  •  Spokojní majitelia